Ökad innovationsförmåga

Ökad innovationsförmåga är en satsning som avser att öka kunskap och erfarenheter inom innovationsledning, tjänsteinnovation och design, för därigenom öka innovationsförmågan. Satsningen har under 2016 drivits som ett projekt finansierat av VINNOVA med målsättningen...