Tillståndsguiden

Stockholms stad lanserade idag Tillståndsguiden. Jag ombeddes fotografera vid...

Miljönytta

Miljönytta är ett projekt som Tobias jobbat med sedan 2008. Svenskt Näringsliv står bakom projektet som syftar till att visa företagens förmåga att bidra till miljöförbättringar. Sverige som löst många lokala miljöproblem kan exportera resurseffektiv och miljövänlig...

Stockholmscentern 2013

Tobias utvecklade en ny webb för Stockholmscentern under vintern 2012-2013. Arbetet var inte omfattande, men avsikten är att det ska vara en bra grund att bygga vidare inför valet 2014. — Gamla webben byggde på ett publiceringssystem som bara ett fåtal konsulter kunde...