månadsarkiv: augusti 2013

Tillståndsguiden

Stockholms stad lanserade idag Tillståndsguiden. Jag ombeddes fotografera vid pressträffen.

Miljönytta

seminarie-bg

Miljönytta är ett projekt som Tobias jobbat med sedan 2008. Svenskt Näringsliv står bakom projektet som syftar till att visa företagens förmåga att bidra till miljöförbättringar. Sverige som löst många lokala miljöproblem kan exportera resurseffektiv och miljövänlig teknik, lösa andras miljöproblem och samtidigt ge jobb i Sverige.

— Projektet Miljönytta började som en skrift som var mycket uppskattad. Jag var inte inblandad då, men jag föreslog att artiklarna från skriften skulle publiceras på en webbplats där nya artiklar skulle läggas till allteftersom. Nu finns en bra bit över 200 artiklar på svenska, engelska och mandarin. Jag ansvarar för att utveckla webbplatsen allt eftersom, ta fram en del av artiklarna och några filmer varje år. Jag har också marknadsfört projektet bland annat genom att arrangera seminarier och politikermöten, gjort lärarhandledning samt skapat och underhållit en Facebookgrupp.

Nicklas Mattsson, publicistisk chef på Svenskt Näringsliv:

— Tobias är mycket pålitlig, påhittig och kompetent och tack vare honom har Miljönytta blivit seriöst, populärt och en redaktionell långkörare.

Miljönytta.se | Miljönyttas Youtubespellista

Stockholmscentern 2013

Tobias utvecklade en ny webb för Stockholmscentern under vintern 2012-2013. Arbetet var inte omfattande, men avsikten är att det ska vara en bra grund att bygga vidare inför valet 2014.

— Gamla webben byggde på ett publiceringssystem som bara ett fåtal konsulter kunde arbeta med. Det viktigaste var att styra om till en teknik som är mer flexibel och framtidssäker. Vidare skapades kopplingar till och från Facebook där många av Stockholmscenterns medlemmar och hangaraounds är mycket aktiva.

Johanna Jönsson är kommunikationsansvarig för Centerpartiet i Stockholm.

— Tobias hjälp i framtagandet av Stockholmscenterns nya hemsida har varit ovärderlig. Han tog på sig ett stort ansvar både gällande grundidé och design, och såg sedan till att framtagandet sköttes inom den satta tidsplanen. Även efter att sidan lanserats har Tobias fungerat som stöd för våra redaktörer vid ett flertal tillfällen. Han är alltid snabb med att svara och att lösa de problem vi stött på.

stockholmscentern