Ha respekt för lagen eller byt ut den.

Att lagskrivning ska vara rättssäker är självklart. Jag vet inte om det är ett nytt problem, men först nu har jag sett flera exempel på lagskrivningar som snarare är politiska manifestationer än något verklighetsanpassat och rättssäkert. Idag kom ett exempel. En...