Medielandskapet förändras

Gammelmedia lyder under både uttalade och icke uttalade regler. I dagarna är dagstidningarnas webbplatser mycket välbesökta eftersom det råder stor nyfikenhet och fascination kring helikopterrånet häromdagen. Publiken blir dock inte nöjda av att journalisterna...