Världen blir bättre allt snabbare

Beroende på vilka nyheter man låter påverka en tenderar man att se positivt eller negativt på tillvaron. Alldeles uppenbart är negativa nyheter överrepresenterade i media. Trots detta har jag totalt sett alltid sett igenom enskilda nyheter och sett de stora...