Föreningslivets död?

Jag har i helgen varit på barnvälsignelse i en frikyrka. Att komma utifrån till ett subkulturellt sammanhang är alltid intressant. Extra intressant blir det när det talas om vikten att nå ut och att vara välkomnande men det bestående intrycket som gäst i en subkultur...