Politiska bloggar en flipp!

Journalistikprofessorn Kent Asp anser att politiska bloggar är en flopp. I beg to differ. Av flera anledningar. Vem ligger bäst till när det är val? Den som har tusen blogginlägg som tydligt visar politisk ståndpunkt eller en anonym valstugearbetare? Politiska bloggar...