Rättvisemärkt är nykolonialism

Idén med rättvisemärkt är god liksom svenskt bistånd på sjuttiotalet. Svenskt bistånd gick ut på att vi trodde vi levde i den bästa av världar och man lade pengar på att försöka bygga upp liknande system i afrikanska länder. Det gick inte så bra. Bara för att en sak...