Cybercom

Före millennieskiftet var Cybercom var ett traditionellt IT-konsultbolag som visade vinst men värderades lågt av börsen. Internetkonsulter värderades högre trots att de sällan eller aldrig visade vinst. Tobias jobbade vid tidpunkten på Pir New World Media Lab som...